ELEKTRONICKÁ DRAŽBA - Pozemek o výměře 7 226 m2 (orná půda) v katastru obce Sluštice, okres Praha-východ

Pozemek parc.č. 326 o výměře 7 226 m2 (orná půda) v katastrálním území Sluštice, obec Sluštice, zapsaný na listu vlastnictví č. 364, vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-východ.   Pozemek se nachází v jihovýchodní části obce Sluštice v okrese Praha-východ. Na východní straně pozemek navazuje na obhospodařované zemědělské plochy, v severní části...

30.03.2020

EXEKUCE ZAPLACENA - Rekreační objekt s pozemkem o celkové výměře 560 m2 v obci Lhota, okres Praha-východ - DRAŽBA SE ZRUŠUJE

Předmětem dražby jsou: pozemek parc.č. St. 229 o výměře 56 m2 (zastavěná plocha a nádvoří) - součástí pozemku je stavba č.e. 59 (stavba pro rodinnou rekreaci) -, a pozemku parc.č. 269/10 o výměře 504 m2 (lesní pozemek), vše v katastrálním území Lhota u Dřís, obec Lhota, část obce Lhota, zapsaných na listu vlastnictví č. 309, vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální p...

26.03.2020

Oznámení

Respektujeme nařízení vlády - pracujeme z domova. Až do odvolání rušíme telefonický styk s účastníky, komunikujeme výhradně mailem nebo prostřednictvím datových schránek. Všechny zákonné lhůty dodržujeme. Děkujeme za pochopení.   JUDr. Jana Tvrdková

19.03.2020

DRAŽBA ODROČENA NA NEURČITO - Id. 1/6 rodinného domu v Jesenici, okres Praha-západ

Dražební jednání, jež se mělo konat elektronicky prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu „www.okdrazby.cz“ dne 25.3.2020 v 11:00 hod, se odročuje na neurčito.Veškeré podmínky odročeného dražebního jednání, vyjma data a času konání dražby, zůstávají v platnosti tak, jak byly stanoveny dražební vyhláškou sp. zn. 095 Ex 466/17-127 ze dne 31.01.2020.   Předmětem dra...

03.02.2020

DRAŽBA ODROČENA - Objekt očanské vybavenosti (restaurace, bar) s pozemkem o celkové výměře 3 114 m2 v Mělníku

Předmětem dražby je pozemek parc.č. 2738/1 o výměře 833 m2 (zastavěná plocha a nádvoří), pozemek parc.č. 2738/3 o výměře 91 m2 (zastavěná plocha a nádvoří) – součástí pozemku je stavba č.p. 1456 (stavba občanského vybavení) –, pozemek parc.č. 2738/5 o výměře 38 m2 (zastavěná plocha a nádvoří) – součástí pozemku je stavba bez č.p./č.e. (jiná stavba) –, a pozemek parc. č. 2739 o výměře 215...

29.01.2020

Zemědělské pozemky o celkové výměře 3 619 m2 v obci Štěměchy, okres Třebíč

Předmětem dražby je pozemek parc.č. 996 o výměře 824 m2 (trvalý travní porost), pozemek parc.č. 1029/1 o výměře 1410 m2 (trvalý travní porost), a pozemek parc.č. 1029/2 o výměře 1385 m2 (trvalý travní porost), vše v katastrálním území Štěměchy, obec Štěměchy, zapsané na listu vlastnictví č. 41, vedeném Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Třebíč. Jedná se o zemědělsk...

19.12.2019

Omezení úředních hodin

Ve dnech 20. - 31.12.2019 bude úřad uzavřen.

20.12.2019

DRAŽBA ODROČENA NA 4.3.2020 - Rodinný dům s pozemkem o celkové výměře 807 m2 v obci Mezno, okres Benešov

Dražební jednání, jež se mělo konat dne 18.12.2019 v 11:00 hod, se odročuje na den 4.3.2020 v 11:00 hod. Veškeré podmínky odročeného dražebního jednání, vyjma data a času konání dražby, zůstávají v platnosti tak, jak byly stanoveny dražební vyhláškou sp. zn. 095 Ex 538/19-031 ze dne 11.11.2019.   Předmětem dražby jsou nemovité věci zapsané na listu vlastnictví č. 146 pro katastrální úz...

12.11.2019

Stavební pozemky a podíly na přístupových cestách o celkové výměře 9 377 m2 v Jeřmanicích, okres Liberec

Předmětem dražby jsou stavební pozemky o celkové výměře 7 283 m2, dle územního plánu je plocha pozemků regulovaná jako plocha bydlení. K pozemkům náleží rovněž podíl id. 1/2 na přiléhajících pozemcích o celkové výměře 2094 m2, které zabezpečují přístup k  jednotlivým pozemkům. Pozemky se nachází v klidné oblasti na jižním okraji obce Jeřmanice, okres Liberec, v blízkosti zeleně. Pozemky ...

29.07.2019