ELEKTRONICKÁ DRAŽBA - Třídička mincí Cummins

Třídička mincí Cummins 1361, výrobní číslo: 94411411.

06.09.2021

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA - Třídička mincí Cemin

Třídička mincí Cemin TPM-02, výrobní číslo: 091/10. Prohlídka movitých věcí se koná pouze na základě žádosti registrovaného dražitele (článek IX. odst. 2 dražební vyhlášky) dne 30.09.2021 v 14:00 hod v místě uskladnění věcí na adrese U Elektry 650/2, 198 00 Praha 9 - Hloubětín (GPS souřadnice: 50.1016778N, 14.5205247E), sraz zájemců před branou do areálu. Žádost o provedení prohlídky je...

06.09.2021

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA - Chladící box Alpicool

Přenosný chladící box Alpicool. Prohlídka movitých věcí se koná pouze na základě žádosti registrovaného dražitele (článek IX. odst. 2 dražební vyhlášky) dne 30.09.2021 v 14:00 hod v místě uskladnění věcí na adrese U Elektry 650/2, 198 00 Praha 9 - Hloubětín (GPS souřadnice: 50.1016778N, 14.5205247E), sraz zájemců před branou do areálu. Žádost o provedení prohlídky je třeba doručit nejmé...

06.09.2021

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA - Tiskárna Samsung xpress M2070

Multifunkční tiskárna Samsung xpress M2070. Prohlídka movitých věcí se koná pouze na základě žádosti registrovaného dražitele (článek IX. odst. 2 dražební vyhlášky) dne 30.09.2021 v 14:00 hod v místě uskladnění věcí na adrese U Elektry 650/2, 198 00 Praha 9 - Hloubětín (GPS souřadnice: 50.1016778N, 14.5205247E), sraz zájemců před branou do areálu. Žádost o provedení prohlídky je třeba d...

06.09.2021

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA - Mrazící box Elcold

Mrazící box zn. Elcold, model CX 35, seriové číslo: 05111165. Prohlídka movitých věcí se koná pouze na základě žádosti registrovaného dražitele (článek IX. odst. 2 dražební vyhlášky) dne 30.09.2021 v 14:00 hod v místě uskladnění věcí na adrese U Elektry 650/2, 198 00 Praha 9 - Hloubětín (GPS souřadnice: 50.1016778N, 14.5205247E), sraz zájemců před branou do areálu. Žádost o provedení pr...

06.09.2021

ODROČENO NA NEURČITO - Byt 4+kk, 93,43 m2 v Praze 10 - Vršovicích

Dražební jednání, jež se mělo konat elektronicky prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu „www.okdrazby.cz“ dne 23. září 2021 v 11:00 hod, se odročuje na neurčito. Veškeré podmínky odročeného dražebního jednání, vyjma data a času konání dražby, zůstávají v platnosti tak, jak byly stanoveny dražební vyhláškou sp. zn. 095 Ex 229/20-334 ze dne 03.08.2021.   Předmět...

11.08.2021

Oznámení o změně adresy úřadu

Exekutorský úřad se přestěhoval, přivítáme Vás na nové adrese Hornokrčská 651/27, 140 00  Praha 4 - Krč.

26.04.2021

Id. 9/10 rodinného domu v Lukově, části obce Úštěk, okres Litoměřice - ODROČENO NA NEURČITO

Dražební jednání, jež se mělo konat elektronicky prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu „www.okdrazby.cz“ dne dne 13.1.2021 v 11:00 hod se odročuje na neurčito.   Předmětem dražby jsou tyto nemovité věci: id. 9/10 (ideálních devět desetin) rodinného domu č.p. 48 na pozemku parc.č. St. 86, pozemku parc.č. St. 86 o výměře 737 m2 (zastavěná plocha a nádvoří), poz...

07.12.2020

Zemědělské pozemky o celkové výměře 3 619 m2 v obci Štěměchy, okres Třebíč

Předmětem dražby je pozemek parc.č. 996 o výměře 824 m2 (trvalý travní porost), pozemek parc.č. 1029/1 o výměře 1410 m2 (trvalý travní porost), a pozemek parc.č. 1029/2 o výměře 1385 m2 (trvalý travní porost), vše v katastrálním území Štěměchy, obec Štěměchy, zapsané na listu vlastnictví č. 41, vedeném Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Třebíč. Jedná se o zemědělsk...

19.12.2019