ELEKTRONICKÁ DRAŽBA - Byt 4+kk, 81,4 m2 v Praze 18-Letňanech

Předmětem dražby jsou tyto nemovité věci: 1) nemovité věci povinného zapsané na listu vlastnictví č. 5483 pro katastrální území Letňany, obec Praha, který vede Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, a to: - jednotky č. 526/806 - byt, v budově v části obce Letňany č.p. 526, LV 4509, bytový dům stojící na pozemku parc.č. 629/103, 629/456; 2) spoluvlastnic...

09.07.2020

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA - Pozemky o celkové výměře 10 806 m2 v obci Račiněves, okres Litoměřice

Předmětem dražby jsou tyto nemovité věci: pozemek parc.č. 142/4 o výměře 9989 m2 (orná půda) a pozemek parc. č. 127/28 (dříve parc. č. 142/1 – zjednodušená evidence, původ Pozemkový katastr) o výměře 817 m2, vše v katastrálním území Račiněves, obec Račiněves, zapsané na listu vlastnictví č. 449, vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice. Pozemky o ...

07.07.2020

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA - Byt 2+1, 77,49 m2 v Červeném Kostelci, okres Náchod

Předmětem dražby je byt ve zděném domě na adrese Lánská 838, Červený Kostelec, okres Náchod. Bytový dům je podsklepený, má 3 nadzemní podlaží a byty v podkroví pod sedlovou střechou s vikýři. Dům je připojen na všechny obecní inženýrské sítě. Vytápění je ústřední se společnou plynovou kotelnou, ohřev vody je řešen v každém bytu individuálně elektrickým bojlerem. V domě byla vyměněna okna...

18.06.2020

Soubor movitých věcí - sklad s použitým nábytkem

 Předmětem dražby je soubor movitých věcí skládající se z následujících položek:     Označení věci ks A1 sedací souprava rohová dvoudílná + 3 ks křesel 1 A2 sedací souprava rovná 1 A3 sedací souprava rovná 2 A4 sedací souprava rovná 1 A5 sedací souprava rohová 1 ...

05.06.2020

Oznámení

Respektujeme nařízení vlády - pracujeme z domova. Až do odvolání rušíme telefonický styk s účastníky, komunikujeme výhradně mailem nebo prostřednictvím datových schránek. Všechny zákonné lhůty dodržujeme. Děkujeme za pochopení.   JUDr. Jana Tvrdková

19.03.2020

Zemědělské pozemky o celkové výměře 3 619 m2 v obci Štěměchy, okres Třebíč

Předmětem dražby je pozemek parc.č. 996 o výměře 824 m2 (trvalý travní porost), pozemek parc.č. 1029/1 o výměře 1410 m2 (trvalý travní porost), a pozemek parc.č. 1029/2 o výměře 1385 m2 (trvalý travní porost), vše v katastrálním území Štěměchy, obec Štěměchy, zapsané na listu vlastnictví č. 41, vedeném Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Třebíč. Jedná se o zemědělsk...

19.12.2019

Omezení úředních hodin

Ve dnech 20. - 31.12.2019 bude úřad uzavřen.

20.12.2019

Stavební pozemky a podíly na přístupových cestách o celkové výměře 9 377 m2 v Jeřmanicích, okres Liberec

Předmětem dražby jsou stavební pozemky o celkové výměře 7 283 m2, dle územního plánu je plocha pozemků regulovaná jako plocha bydlení. K pozemkům náleží rovněž podíl id. 1/2 na přiléhajících pozemcích o celkové výměře 2094 m2, které zabezpečují přístup k  jednotlivým pozemkům. Pozemky se nachází v klidné oblasti na jižním okraji obce Jeřmanice, okres Liberec, v blízkosti zeleně. Pozemky ...

29.07.2019

DRAŽBA ODROČENA NA NEURČITO - Stodola s pozemky o výměře 3 934 m2 ve Vysokém nad Jizerou, okres Semily - INSOLVENCE

Dražební jednání, jež se mělo konat elektronicky prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu „www.exdrazby.cz“ dne 29.5.2019 v 11:00 hod, se odročuje na neurčito. Veškeré podmínky odročeného dražebního jednání, vyjma data a času konání dražby, zůstávají v platnosti tak, jak byly stanoveny dražební vyhláškou sp. zn. 095 Ex 681/18-095 ze dne 05.04.2019.   Předmětem dr...

15.04.2019