"Rozhodl jsem se, že exekutoři zchudnou"

Tento záměr ministra spravedlnosti nedávno prezentovala některá média. Ministr k tomu dodal: "Jedno oko nezůstane suché, pokud někdo z exekutorů zkrachuje. Exekutorských úřadů bude stačit polovina.“ Podotýkám, že polovina představuje 80 exekutorů, přitom počet neukončených exekučních řízení se blíží 5 milionům. Dobře, je to názor ministra, který se snaží na exekučním poli vytýčit nějako...

27.05.2016

Rekreační objekt ve Šluknově, okres Děčín

Pozemek se nachází v zahrádkářské kolonii na jihovýchodním okraji města Šluknov, místopisné označení Křížový Vrch. Pozemek je rovinný, lichoběžníkového tvaru. Přístup k pozemku je zajištěn po nezpevněné komunikaci ve vlastnictví města Šluknov, která navazuje na Karlovu ulici. Součástí pozemku je stavba zahrádkářské chaty bez č.p./č.e. nezapsaná v katastru nemovitostí. Zastavěná plocha s...

20.05.2016

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA - Id. 1/2 pozemku v obci Benešov nad Ploučnicí, okres Děčín

Pozemek charakteru ostatní plocha o výměře 613 m2 v městě Benešov nad Ploučnicí, katastrální území Ovesná, jehož ideální polovina je předmětem dražby, se nachází na severozápadním okraji města, v místní části Ovesná, mezi zástavbou rodinných domů a rekreačních objektů. Rovinatý pozemek nepravidelného protáhlého tvaru se mírně sklání k severovýchodu. Je přístupný z místní zpevněné komunik...

19.05.2016

Objekt tenisové haly a 4 venkovních tenisových kurtů v obci Průhonice, okres Praha-západ

Objekt tenisové haly je situován na západním okraji obce Průhonice, soubor 4 venkovních tenisových kurtů s umělým povrchem DUROFLEX severněji při řečišti potoka Botič. Objekt tenisové haly je přístupný z průjezdné komunikace vedoucí z dálnice D1. Pro pěší je přístupný po zpevněné stezce podél potoka Botič. Ze severní a východní strany sousedí s areálem dendrologické zahrady. Objekt teni...

18.05.2016

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA - Budoucí stavební parcely v obci Svárov u Unhoště, okres. Kladno

Pozemky se nachází na severním okraji zastavěného území obce; jsou obdélníkového tvaru. Pozemky leží v blízkosti ulice Hlavní a Pod Větrolamem. V okolí pozemků jsou pozemky stejného využití. K pozemkům se přijíždí po vedlejší komunikaci. Dle platného územního plánu obce Svárov jsou pozemky řazeny do plochy smíšené obytné (venkovské) a do plochy občanského vybavení (veřejná infrastruktur...

17.05.2016

Rodinný dům v Plzni-Severní Předměstí - DRAŽBA ODROČENA NA NEURČITO - ODKLAD EXEKUCE

Rodinný dům postavený v roce 2000 je situován na severozápadním okraji Plzně, v místní části Severní Předměstí. Okolní zástavbu tvoří novostavby rodinných domů, v docházkové vzdálenosti od rodinného domu se nachází zastávka MHD, mateřská školka, základní škola, supermarket, městská policie, lékárna, knihovna. Dům je krajní řadový, nepodsklepený s jedním nadzemním podlažím a podkrovím, ob...

12.05.2016

Rodinný dům v Kostelci na Černými lesy, okres Praha-východ - DRAŽBA ODROČENA NA NEURČITO - INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ

Rodinný dům č.p. 89 se nachází v obci Kostelec na Černými lesy, v souvisle zastavěném území obce. Rodinný dům má 2 nadzemním podlaží a je podsklepený. Fakticky jde o polovinu dvojdomu (resp. krajní řadový dům). Přístup k rodinnému domu je zajištěn po zpevněné komunikaci. Příslušenství rodinnému domu tvoří samostatně stojící vedlejší stavba užívaná patrně jako garáž. Venkovní úpravy jsou ...

12.05.2016

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA - Objekt bydlení (bývalá škola) v obci Horní Dvořiště, okres Český Krumlov

Objekt k bydlení je samostatně stojící objekt situovaný na návsi obce. V okolí se nachází obdobné objekty, které se sestávají buď ze staveb pro hromadné bydlení anebo pro občanskou vybavenost. Přístup k objektu je po zpevněné místní komunikaci. Objekt k bydlení – svým charakterem řadící se mezi bytové domy –, má dvě nadzemní podlaží, půdní prostor je účelově nevyužit. Objekt sloužil po d...

12.05.2016

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA - Průmyslový areál v Praze-Sedleci

Stavby tvoří uzavřený průmyslový areál nacházející se při ulici Kamýcká v Praze-Sedlec. Areál je rovinný, a je celkově oplocen. Stavba umístěná naproti vstupu do areálu (na pozemku parc.č. 164/25 a na pozemku parc.č. 164/36) je ve tvaru písmena „L“ se šikmou sedlovou střechou. Stavba je nepodsklepena, má jedno nadzemní podlaží a podkroví. Budova je opatřena zateplovacím systémem, okna a...

12.05.2016