ELEKTRONICKÁ DRAŽBA - Rekreační objekt v obci Mořinka, okres Beroun

Rekreační chata je samostatně stojící, s jedním nadzemním podlažím a podkrovím. Svislé konstrukce dřevěné – oboustranně obíjené, a dřevěné. Střecha sklonitá, střešní krytina plechová. Venkovní omítky štukové. Okna dřevěná dvojitá a jednoduchá. Na chatu navazuje z jihovýchodní strany vedlejší dřevěná stavba a venkovní záchod. Chata se nachází v chatové osadě mimo zastavěnou část obce Moř...

27.09.2016

DOBROVOLNÁ DRAŽBA - Rodinný dům s nebytovým prostorem a zahradou v obci Hořičky, okres Náchod

Rodinný dům je řadový, krajní, částečně podsklepený, se dvěma nadzemními podlažími. Zahrnuje prostory bývalé prodejny v prvním nadzemním podlaží a bytovou jednotku o velikosti 3+1 ve druhém nadzemním podlaží. Svislé konstrukce zděné, stropy klenuté a s rovnými podhledy. Střecha valbová, střešní krytina azbestocementová, klempířské konstrukce z pozinkovaného plechu. Vnitřní omítky štukové...

27.09.2016

DOBROVOLNÁ ELEKTRONICKÁ DRAŽBA - pozemek v obci Jivina, okres Beroun

Pozemek se nachází v zastavěné části obce při silnici č. II/117 mezi rodinnými domy. Pozemek je svažitý a ohraničený oplocením. Přístup je po obecních pozemcích. Příslušenství pozemku tvoří plot drátěný a dřevěný a trvalé porosty ovocné neudržované.

26.09.2016

Hrobové příslušenství - pomník, v obci Smidary, okres Hradec Králové

Předmětem dražby je hrobové příslušenství k hrobu č. 40 na hřbitově Chotělice v obci Smidary. Hrobové příslušenství se skládá z pomníku vyrobeno z teraca a skleněné desky s nápisem. Výsledná cena věcí byla stanovena jako cena obvyklá, a to na základě znaleckého posudku č. 107/14 zpracovaného dne 17.03.2014 soudním znalcem Aleš Zlatohlávek, znalcem z oboru ekonomika – ceny a odhady se sp...

26.09.2016

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA - Rodinný dům se zahradou v obci Skalsko, okres Praha-západ

Rodinný dům se nachází na adrese Skalsko č.p. 106, 254 01 Pohoří. Jedná se o, v řadové zástavbě, samostatně stojící, přízemní, zděný rodinný dům o půdorysu ve tvaru obdélníku se vstupní verandou. Stáří domu činí 30 let, rodinný dům ale procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých životností. Pozemek se nachází v mírně sklonitém terénu a tvoří jednotný funkční cele...

19.09.2016

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA - Id. 1/12 rodinného domu v obci Vojkov-Zahrádka, okres Benešov

Dům je samostatně stojící, situován na rovinatém terénu v odlehlé části obce Vojkov, místní část Zahrádka. Okolní zástavbu tvoří několik rodinných domů. Půdorys domu je obdélníkového tvaru. Základy betonové pásy bez izolace proti zemní vlhkosti. Nosné konstrukce zděné z cihel a kamene (nezatepleno). Stropy dřevěné trámové. Střecha sedlová, krov dřevěný, krytina betonové tašky, klempířsk...

07.09.2016

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA - Sada 12 golfových holí zn. Callaway

Sada 12 golfových holí zn. Callaway, skládající se z Callaway X-22 5, 6, 7, 8, 9, S, A, P, Callaway Big Bertha 3W a 13 HT, Callaway X 4H 24 a Odyssey Divine Line Rossie 1, včetně batohu. Předmět dražby je možno prohlédnout v sídle Exekutorského úřadu Praha 4 na adrese Hornokrčská 650/29, 140 00 Praha 4 - Krč (GPS souřadnice: 50.0421250N, 14.4543756E), a to kterýkoli den o úředních hodin...

26.08.2016

Minoritní podíly na pozemcích v Písku

Předmětem dražby je podíl na pozemcích, které se nacházejí na jižním okraji města Písek. Celková výměra pozemků je 4882 m2. Pozemky jsou rovinné. Pozemek parc.č. 968/1, pozemek parc.č. 968/2 a pozemek parc.č. 968/3 leží na okraji zástavby rodinných domů, v blízkostí silnice I/20. Pozemky jsou využívány jako trvalé travní porosty. Příslušenství pozemků tvoří trvalé porosty. Pozemek parc....

09.08.2016

Id. 4/6 pozemku v obci Bohdalov, okres Žďár nad Sázavou

Pozemek se nachází v okrajové části obce, má téměř obdélníkový tvar. Pozemek je zčásti travnatý – porostlý keři a stromy, a z části je tvořen asfaltovým povrchem – slouží jako parkoviště a komunikace. Dle platného územního plánu je pozemek z převážné části určen jako plocha pro zastavění – výroba a služby. Městys Bohdalov leží v okrese Žďár nad Sázavou. Nachází se v centru Přírodního pa...

02.08.2016