Hrobové příslušenství - pomník, v obci Smidary, okres Hradec Králové

Předmětem dražby je hrobové příslušenství k hrobu č. 40 na hřbitově Chotělice v obci Smidary. Hrobové příslušenství se skládá z pomníku vyrobeno z teraca a skleněné desky s nápisem. Výsledná cena věcí byla stanovena jako cena obvyklá, a to na základě znaleckého posudku č. 107/14 zpracovaného dne 17.03.2014 soudním znalcem Aleš Zlatohlávek, znalcem z oboru ekonomika – ceny a odhady se sp...

26.09.2016

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA - Rodinný dům se zahradou v obci Skalsko, okres Praha-západ

Rodinný dům se nachází na adrese Skalsko č.p. 106, 254 01 Pohoří. Jedná se o, v řadové zástavbě, samostatně stojící, přízemní, zděný rodinný dům o půdorysu ve tvaru obdélníku se vstupní verandou. Stáří domu činí 30 let, rodinný dům ale procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých životností. Pozemek se nachází v mírně sklonitém terénu a tvoří jednotný funkční cele...

19.09.2016

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA - Id. 1/12 rodinného domu v obci Vojkov-Zahrádka, okres Benešov

Dům je samostatně stojící, situován na rovinatém terénu v odlehlé části obce Vojkov, místní část Zahrádka. Okolní zástavbu tvoří několik rodinných domů. Půdorys domu je obdélníkového tvaru. Základy betonové pásy bez izolace proti zemní vlhkosti. Nosné konstrukce zděné z cihel a kamene (nezatepleno). Stropy dřevěné trámové. Střecha sedlová, krov dřevěný, krytina betonové tašky, klempířsk...

07.09.2016

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA - Sada 12 golfových holí zn. Callaway

Sada 12 golfových holí zn. Callaway, skládající se z Callaway X-22 5, 6, 7, 8, 9, S, A, P, Callaway Big Bertha 3W a 13 HT, Callaway X 4H 24 a Odyssey Divine Line Rossie 1, včetně batohu. Předmět dražby je možno prohlédnout v sídle Exekutorského úřadu Praha 4 na adrese Hornokrčská 650/29, 140 00 Praha 4 - Krč (GPS souřadnice: 50.0421250N, 14.4543756E), a to kterýkoli den o úředních hodin...

26.08.2016

Minoritní podíly na pozemcích v Písku

Předmětem dražby je podíl na pozemcích, které se nacházejí na jižním okraji města Písek. Celková výměra pozemků je 4882 m2. Pozemky jsou rovinné. Pozemek parc.č. 968/1, pozemek parc.č. 968/2 a pozemek parc.č. 968/3 leží na okraji zástavby rodinných domů, v blízkostí silnice I/20. Pozemky jsou využívány jako trvalé travní porosty. Příslušenství pozemků tvoří trvalé porosty. Pozemek parc....

09.08.2016

Id. 4/6 pozemku v obci Bohdalov, okres Žďár nad Sázavou

Pozemek se nachází v okrajové části obce, má téměř obdélníkový tvar. Pozemek je zčásti travnatý – porostlý keři a stromy, a z části je tvořen asfaltovým povrchem – slouží jako parkoviště a komunikace. Dle platného územního plánu je pozemek z převážné části určen jako plocha pro zastavění – výroba a služby. Městys Bohdalov leží v okrese Žďár nad Sázavou. Nachází se v centru Přírodního pa...

02.08.2016

Pozemky v obci Bohdalov, okres Žďár nad Sázavou

Pozemek parc.č. 133/1 o výměře 215 m2 (orná půda) a pozemek parc.č. 133/24 o výměře 56 m2 (orná půda), vše v katastrálním území Bohdalov, obec Bohdalov, zapsaných na listu vlastnictví č. 301, vedeném Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou: Pozemky se nacházejí v okrajové části obce Bohdalov. Mají nepravidelný tvar, povrch pozemků je travnatý. Dle platné...

02.08.2016

ODROČENO NA NEURČITO - VOLKSWAGEN TOUAREG 7L V6 TDI - !!! TRVALE VYŘAZENO Z REGISTRU VOZIDEL !!!

Dražební jednání, jež se mělo konat dne 15.09.2016 v 11:00 hod, se na návrh oprávněného ODROČUJE NA NEURČITO. Osobní automobil Volkswagen Touareg 7L V6 TDI, RZ: A 5841, VIN: WVGZZZ7LZ8D068452, barva ČERNÁ-METAL, rok výroby 2008, automatická převodovka, stupeň výbavy Individual, nezávislé topení, funkce Keyless Access, stav tachometru 79 xxx km, 2 ks klíče s dálkovým ovládáním centrálníh...

07.06.2016

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA - Rodinný dům se dvěma bytovými jednotkami, sklepem a zahradou v obci Černošice, okres Praha-západ

Původní termín dražby byl odročen na den 09.11.2016 v 10:00 hod. Veškeré podmínky odročeného dražebního jednání, vyjma data a času konání dražby, zůstávají v platnosti tak, jak byly stanoveny dražební vyhláškou sp. zn. 095 Ex 296/16-081 ze dne 22.06.2016. Rodinný dům se nachází v zastavěné části obce Černošice, ulice Lidická, v zástavbě tvořené domy převážně obdobného charakteru. Jde o ...

01.06.2016