Poradenství pro dlužníky

Dluhy se mají platit, ale i dlužník si zaslouží profesionální právní pomoc.

Na rozdíl od věřitelů, dlužník obvykle není zastoupen advokátem ani nemá své právní oddělení. Přesto i dlužník má svá práva, jen je nedokáže využít. Pokud Vaše situace vyžaduje právní řešení, pomůžeme Vám.

Exekuční činnost je svou povahou služba

Exekutor musí být nezávislý a nestranný, nesoudí dlužníka za to, že dluží.

Exekutor má kompetence poskytovat právní pomoc každému, kdo má exekuční titul (rozsudek), nejen věřiteli, ale i dlužníkovi.

Dlužníkovi, proti kterému je vedena exekuce, nejkvalifikovaněji pomůže exekutor.

Formy právní pomoci

Právní poradenství a konzultace.

Zpracování právních rozborů, možnosti procesní obrany proti exekuci.

Sepisování procesních podání (návrh na zastavení exekuce, návrh na odklad exekuce, návrh na spojení věcí, odvolání proti rozhodnutí v exekučních věcech, námitky proti příkazu k úhradě nákladů exekuce).

Co je dobré vědět