Úřední hodiny

Pondělí až čtvrtek: 9.00 – 16.00 hod, pátek: 9.00 – 12.00 hod.

Úřední hodiny pro telefonický kontakt

Pondělí a středa: 9.00 – 16.00 hod.

Pokladní hodiny

Pondělí až čtvrtek: 9.00 – 16.00 hod, pátek: 9.00 – 12.00 hod.

Platbu lze vždy provést osobním vkladem na účet úschov exekutora vedený u UniCredit Bank Czech Republic, a.s.; nejbližší pobočka se nachází ve vestibulu stanice metra trasy C Budějovická na adrese Olbrachtova 1946/64, 140 00 Praha-Krč.

Bankovní spojení

Účet úschov soudního exekutora 2102286002/2700.

Každou platbu nutno identifikovat variabilním symbolem, který je složen z části Vaší spisové značky, a to pořadového čísla a roku uvedeného čtyřmi číslicemi (příklad utvoření variabilního symbolu: sp. zn. 095 Ex 143/01 = variabilní symbol 1432001).

Účet pro složení dražební jistoty a doplacení nejvyššího podání 6059690111/6000.

Při zadání platby je nutno kromě variabilního symbolu vyplnit i specifický symbol, kterým je rodné číslo nebo IČ dražitele.

ID datové schránky

ggtg856

Korespondenční adresa

Hornokrčská 651/27, 140 00 Praha 4-Krč

E-mailová adresa

exekutorskyurad@tvrdkova.cz

Telefonní kontakt

244 400 604

233 373 662

Faxové spojení

244 401 941

Pověřenec GDPR

gdpr@tvrdkova.cz

Zpracování osobních údajů

Co je dobré vědět