Exekutorský úřad Praha 4

Jsme exekutorský úřad se sedmnáctiletou tradicí, činnost jsme zahájili dne 15. 11. 2001. Exekuční činnost vykonáváme profesionálně, s důrazem na osobní přístup k účastníkům řízení. Výsledky kontrol orgánů dohledu nad naší činností pravidelně zveřejňujeme na našem webu v sekci aktuality. Proti našemu úřadu nejsou vedena žádná kárná ani trestná řízení, neevidujeme ani žádné stížnosti na náš postup. Průměrná vymahatelnost u nás přesahuje 45 %.

Otevřený přístup

Otevřený přístup úřadu přináší pro dlužníka nejméně bolestný způsob úhrady dluhu. Považujeme za správné, komunikovat s dlužníkem a hledat s ním ideální způsob zaplacení dluhu. Přednostně volíme provedení exekuce cestou splátek. Věříme, že takový přístup neovlivňuje dobrou pověst našich klientů – věřitelů. Poměr exekucí zaplacených splátkami lze znázornit takto:

Představení úřadu

JUDr. Jana Tvrdková

Soudní exekutorkou byla jmenována v roce 2001, před tím působila jako advokátka. Aktivně se podílí na profesní samosprávě soudních exekutorů, byla členkou kárné komise, zkušební komise, kontrolní i výběrové komise, v letech 2009 – 2012 byla zvolena prezidentkou Exekutorské komory ČR. Pravidelně přednáší i publikuje v odborných časopisech.

Co je dobré vědět