Podání exekučního návrhu

Exekuce může být nařízena jedině na základě Vašeho návrhu. Pokud si nezvolíte cestu formuláře, doručte nám exekuční návrh.

Exekuční návrh se podává k exekutorovi. Všechny nezbytné náležitosti návrhu stanovené v ustanovení § 38 exekučního řádu jsou uvedeny v našem vzoru. K návrhu je třeba připojit originál nebo ověřenou kopii rozhodnutí nebo jiného exekučního titulu.

Návrh lze doručit exekutorovi poštou nebo v elektronické podobě (prostřednictvím datové schránky anebo e-mailem podepsaným zaručeným elektronickým podpisem). Vždy můžete svůj návrh doručit osobně do sídla našeho úřadu. Bude-li návrh obsahovat nějaké vady, nemusíte se obávat. Vysvětlíme Vám, jak je odstranit.

Exekuční návrh

Exekuční návrh pro výživné

Smlouva o vedení exekuce

Pravidla pro vedení exekuce s Vámi transparentně sjednáme v písemné smlouvě.

Co taková smlouva obsahuje: určení jasných pravidel pro nakládání s výtěžkem exekuce, způsob započtení vymožených plateb na jednotlivá plnění, stanovení komunikačního kanálu mezi exekutorem a oprávněným a jasná pravidla uspokojení nároků v případě bezvýsledné exekuce.

Smlouva – peněžité plnění

Smlouva – nepeněžité plnění

Dálkový přístup

Sledujte vedení exekuce včetně aktuálně vymoženého plnění v reálném čase prostřednictvím dálkového přístupu do spisu exekutora. Chcete přece vědět, kolik bylo na Vašem dlužníkovi vymoženo.

Přístupové údaje pro dálkový přístup Vám budou doručeny poštou do vlastních rukou nebo prostřednictvím datové schránky. Přístupové údaje lze získat i osobně v sídle exekutorského úřadu, kde Vám budou předvedeny základní funkce dálkového přístupu.

Do aplikace se vstupuje kliknutím na ikonu dálkového přístupu, která je umístěna v záhlaví těchto stránek. Pokud vstupuje do aplikace poprvé, využijte našeho průvodce dálkového přístupu.

Průvodce dálkového přístupu

Co je dobré vědět