Jak doručovat elektronicky

Datové formáty přijímaných dokumentů:

Textové dokumenty – PDF (případně DOC nebo RTF), ostatní dokumenty – JPG, JPEG, PNG, GIF, TIFF, ZFO; Maximální velikost všech příloh elektronického podání je 8 MB.


Podpis elektronického dokumentu:

Podání musí být opatřeno platným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. Platnost podpisu je zkoumána ke dni doručení podání. Seznam akreditovaných poskytovatelů vede Ministerstvo vnitra České republiky.


Způsob podání:

Adresa elektronické podatelny: exekutorskyurad@tvrdkova.cz, datová schránka: ggtg856, osobně na datovém nosiči: CD-ROM, DVD-ROM.

Co je dobré vědět