Vzory typických úkonů

Platí, že z každého podání musí být patrno, komu je určeno, kdo jej činí, kterého exekučního řízení se týká, co je podáním sledováno, a musí být podepsáno a datováno. Musí být připojeny listiny, které osvědčují v podání tvrzené skutečnosti.

Co je dobré vědět