ELEKTRONICKÁ DRAŽBA - Id. 1/24 bytového domu v Podolí, městské části hl. m. Prahy

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA - Id. 1/24 bytového domu v Podolí, městské části hl. m. Prahy

Datum konání dražby: 24.07.2024

Nejnižší podání: 1 997 333,- Kč

Sp. zn. 095 Ex 935/23

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl povinného ve výši id. 1/24 na nemovitých věcech zapsaných na listu vlastnictví č. 1065 pro katastrální území Podolí, obec Praha, který vede Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, včetně veškerých součástí a příslušen...

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA - Objekty technického vybavení s pozemky o celkové výměře 1 738 m2, v obci Chlumec nad Cidlinou, okres Hradec Králové

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA - Objekty technického vybavení s pozemky o celkové výměře 1 738 m2, v obci Chlumec nad Cidlinou, okres Hradec Králové

Datum konání dražby: 24.07.2024

Nejnižší podání: 2 014 000,- Kč

Sp. zn. 095 Ex 135/24

Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného zapsané na listu vlastnictví č. 2217 pro katastrální území Chlumec nad Cidlinou, obec Chlumec nad Cidlinou, který vede Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Hradec Králové, včetně veškerých součástí a příslušenství b...

Co je dobré vědět