ELEKTRONICKÁ DRAŽBA - Pozemek o výměře  7 226 m2 (orná půda) v katastru obce Sluštice, okres Praha-východ

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA - Pozemek o výměře 7 226 m2 (orná půda) v katastru obce Sluštice, okres Praha-východ

Datum konání dražby: 06.05.2020

Nejnižší podání: 196 000,- Kč

Sp. zn. 095 Ex 1522/15

Pozemek parc.č. 326 o výměře 7 226 m2 (orná půda) v katastrálním území Sluštice, obec Sluštice, zapsaný na listu vlastnictví č. 364, vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-východ.   Pozemek se nachází v jihovýchodní části obce Sluštice v okrese Pra...

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA - Rekreační objekt s pozemkem o celkové výměře 560 m2 v obci Lhota, okres Praha-východ

EXEKUCE ZAPLACENA - Rekreační objekt s pozemkem o celkové výměře 560 m2 v obci Lhota, okres Praha-východ - DRAŽBA SE ZRUŠUJE

Nejnižší podání: 1 200 000,- Kč

Sp. zn. 095 Ex 356/18

Předmětem dražby jsou: pozemek parc.č. St. 229 o výměře 56 m2 (zastavěná plocha a nádvoří) - součástí pozemku je stavba č.e. 59 (stavba pro rodinnou rekreaci) -, a pozemku parc.č. 269/10 o výměře 504 m2 (lesní pozemek), vše v katastrálním území Lhota u Dřís, obec Lhota, část obce Lhota, za...

Co je dobré vědět