ELEKTRONICKÁ DRAŽBA – Pozemek orné půdy o výměře 4320 m2 v obci Krašovice, okres Plzeň-sever

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA – Pozemek orné půdy o výměře 4320 m2 v obci Krašovice, okres Plzeň-sever

Datum konání dražby: 12.06.2024

Nejnižší podání: 138 000,- Kč

Sp. zn. 095 Ex 909/23

Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného zapsané na listu vlastnictví č. 186 pro katastrální území Krašovice u Plzně, obec Krašovice, který vede Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-sever, a to: -  pozemek parc.č. 167/45 o výměře 4306 m2, orná půda; -  po...

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA – Rodinný dům s pozemkem o celkové výměře 443 m2 v obci Staré Smrkovice, okres Jičín

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA – Rodinný dům s pozemkem o celkové výměře 443 m2 v obci Staré Smrkovice, okres Jičín

Datum konání dražby: 26.06.2024

Nejnižší podání: 966 667,- Kč

Sp. zn. 095 Ex 606/22

Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného zapsané na listu vlastnictví č. 371 pro katastrální území Staré Smrkovice, obec Staré Smrkovice, který vede Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Jičín, včetně veškerých součástí a příslušenství bez ohledu na to, zda...

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA - Id. 1/24 bytového domu v Podolí, městské části hl. m. Prahy

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA - Id. 1/24 bytového domu v Podolí, městské části hl. m. Prahy

Datum konání dražby: 24.07.2024

Nejnižší podání: 1 997 333,- Kč

Sp. zn. 095 Ex 935/23

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl povinného ve výši id. 1/24 na nemovitých věcech zapsaných na listu vlastnictví č. 1065 pro katastrální území Podolí, obec Praha, který vede Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, včetně veškerých součástí a příslušen...

Co je dobré vědět