ELEKTRONICKÁ DRAŽBA - Id. 1/2 rodinného domu v obci Lukov, okres Třebíč

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA - Id. 1/2 rodinného domu v obci Lukov, okres Třebíč

Datum konání dražby: 26.02.2020

Nejnižší podání: 133 340,- Kč

Sp. zn. 095 Ex 1243/17

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl povinné ve výši id. 1/2 (ideální jedné poloviny) na nemovitých věcech: pozemku parc.č. 85/1 o výměře 345 m2 (zastavěná plocha a nádvoří) - součástí pozemku je stavba č.p. 25 (objekt k bydlení) -, pozemku parc.č. 117/4 o výměře 400 m2 (orná půda) a...

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA - Zemědělské pozemky o celkové výměře 3 619 m2 v obci Štěměchy, okres Třebíč

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA - Zemědělské pozemky o celkové výměře 3 619 m2 v obci Štěměchy, okres Třebíč

Datum konání dražby: 26.02.2020

Nejnižší podání: 64 000,- Kč

Sp. zn. 095 Ex 1243/17

Předmětem dražby je pozemek parc.č. 996 o výměře 824 m2 (trvalý travní porost), pozemek parc.č. 1029/1 o výměře 1410 m2 (trvalý travní porost), a pozemek parc.č. 1029/2 o výměře 1385 m2 (trvalý travní porost), vše v katastrálním území Štěměchy, obec Štěměchy, zapsané na listu vlastnictví č...

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA - Id. 1/12 zemědělského pozemku o výměře  20 318 m2 v Malnici, části obce Postoloprty, okres Louny

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA - Id. 1/12 zemědělského pozemku o výměře 20 318 m2 v Malnici, části obce Postoloprty, okres Louny

Datum konání dražby: 26.02.2020

Nejnižší podání: 27 340,- Kč

Sp. zn. 095 Ex 403/13

Předmětem dražby je spoluvlastnický podílu id. 1/12 (ideální jedné dvanáctiny) na nemovité věci povinného ad. 2) Jaroslava Fišera st., nar. 17.3.1934, a to pozemku parc.č. 630/31 o výměře 20 318 m2 (orná půda) v katastrálním území Malnice, obec Postoloprty, zapsaného na listu vlastnictví č...

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA - Rodinný dům s pozemkem o celkové výměře 807 m2 v obci Mezno, okres Benešov

DRAŽBA ODROČENA NA 4.3.2020 - Rodinný dům s pozemkem o celkové výměře 807 m2 v obci Mezno, okres Benešov

Datum konání dražby: 04.03.2020

Nejnižší podání: 2 066 670,- Kč

Sp. zn. 095 Ex 538/19

Dražební jednání, jež se mělo konat dne 18.12.2019 v 11:00 hod, se odročuje na den 4.3.2020 v 11:00 hod. Veškeré podmínky odročeného dražebního jednání, vyjma data a času konání dražby, zůstávají v platnosti tak, jak byly stanoveny dražební vyhláškou sp. zn. 095 Ex 538/19-031 ze dne 11.11....

Co je dobré vědět