ELEKTRONICKÁ DRAŽBA – Objekt bývalé drážní budovy v obci Prosenice, okres Přerov

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA – Objekt bývalé drážní budovy v obci Prosenice, okres Přerov

Datum konání dražby: 15.05.2024

Nejnižší podání: 2 020 667,- Kč

Sp. zn. 095 Ex 108/23

Předmětem dražby jsou tyto nemovité věci: - pozemek parc.č. 1007 o výměře 220 m2, zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba: Prosenice č.p. 128, výroba;- pozemek parc.č. 1256 o výměře 22 m2, ostatní plocha;- pozemek parc.č. 1257 o výměře 17 m2, ostatní plocha;- stavba Prosenice ...

Co je dobré vědět