ELEKTRONICKÁ DRAŽBA - Rodinný dům na cizím pozemku, s vedlejším pozemkem o velikosti 3.749 m2 v obci Sklené, okres Svitavy

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA - Rodinný dům na cizím pozemku, s vedlejším pozemkem o velikosti 3.704 m2 v obci Sklené, okres Svitavy

Datum konání dražby: 21.10.2020

Nejnižší podání: 178 000,- Kč

Sp. zn. 095 Ex 1937/13

Pozemek parc.č. St. 31 o výměře 1216 m2 (zastavěná plocha a nádvoří), pozemek parc.č. 119/1 o výměře 2488 m2 (zahrada) a stavba č.p. 54 (objekt bydlení, část obce Sklené), v katastru nemovitostí zapsaná jako součást pozemku parc. č. St 31, fakticky však stojící v současnosti na pozemku par...

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA - Byt 4+kk, 81,4 m2 v Praze 18-Letňanech

NEKONÁ SE, EXEKUCEZAPLACENA - Byt 4+kk, 81,4 m2 v Praze 18-Letňanech

Nejnižší podání: 3 195 340,- Kč

Sp. zn. 095 Ex 70/20

Předmětem dražby jsou tyto nemovité věci: 1) nemovité věci povinného zapsané na listu vlastnictví č. 5483 pro katastrální území Letňany, obec Praha, který vede Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, a to: - jednotky č. 526/806 - byt, v budově v části obce ...

Co je dobré vědět