ELEKTRONICKÁ DRAŽBA - Id. 1/4 pozemku o výměře 1638 m2 v obci Škvorec, okres Praha-východ

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA - Id. 1/4 pozemku o výměře 1638 m2 v obci Škvorec, okres Praha-východ

Datum konání dražby: 23.05.2018

Nejnižší podání: 78 750,- Kč

Sp. zn. 095 Ex 255/11

Pozemek se nachází na okraji obce Škvorec, avšak centrum obce je vzdáleno pouze 900 m. Pozemek je tvaru úzkého obdélníku a je rovinatý, je možné jej napojit k následujícím inženýrským sítím: elektrická energie, veřejný vodovod a plynovod. K pozemku je přístup po zpevněné komunikaci, pozeme...

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA - Id. 1/2 pozemků určených k zástavbě (2.502 m2) v obci Lišov, okres České Budějovice

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA - Id. 1/2 pozemků určených k zástavbě (2.502 m2) v obci Lišov, okres České Budějovice

Datum konání dražby: 23.05.2018

Nejnižší podání: 750 000,- Kč

Sp. zn. 095 Ex 505/13

Pozemek je situován ve východní části obce Lišov, okres České Budějovice, v klidném prostředí obytné a obchodní zástavby (přiléhá k zástavbě staveb převážně pro bydlení a obchod). Pozemek je rovinný, v současně době je využíván k zemědělské výrobě; nenachází se na něm žádné vedlejší stavby...

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA - Podíl na pozemcích v obci Kamenice-Těptín, okres Praha-východ

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA - Podíl na pozemcích v obci Kamenice-Těptín, okres Praha-východ

Datum konání dražby: 30.05.2018

Nejnižší podání: 235 560,- Kč

Sp. zn. 095 Ex 1716/15

Předmětem dražby jsou tyto nemovité věci: id. 2/3 (ideální dvě třetiny) pozemku parc.č. 522/2 o výměře 9183 m2 (orná půda) a pozemku parc.č. 522/12 o výměře 1430 m2 (orná půda), vše v katastrálním území Těptín, obec Kamenice, zapsaných na listu vlastnictví č. 1122, vedeném Katastrálním úř...

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA - Rodinný dům s pozemkem o celkové výměře 360 m2 v obci Jenštejn, okres Praha-východ

NEDRAŽÍ SE - Rodinný dům s pozemkem o celkové výměře 360 m2 v obci Jenštejn, okres Praha-východ - EXEKUCE ZAPLACENA

Nejnižší podání: 796 670,- Kč

Sp. zn. 095 Ex 1502/15

Předmětem dražby jsou dva samostatně stojící rodinné domy se společným dvorem v obci Jenštejn. Obec se nachází cca 1 km severo-východně od Prahy při silnici II/610 (stará turnovská). V obci se nachází pošta, mateřská škola, základní škola, restaurace, obchod a zastávka PID. Přístup k domům...

Co je dobré vědět