ELEKTRONICKÁ DRAŽBA - Id. 1/6 rodinného domu v Jesenici, okres Praha-západ

DRAŽBA ODROČENA NA NEURČITO - Id. 1/6 rodinného domu v Jesenici, okres Praha-západ

Datum konání dražby: 25.03.2020

Nejnižší podání: 293 000,- Kč

Sp. zn. 095 Ex 466/17

Dražební jednání, jež se mělo konat elektronicky prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu „www.okdrazby.cz“ dne 25.3.2020 v 11:00 hod, se odročuje na neurčito.Veškeré podmínky odročeného dražebního jednání, vyjma data a času konání dražby, zůstávají v platnosti tak, ...

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA - Rodinný dům s pozemkem o celkové výměře 2 099 m2 v obci Předín, okres Třebíč

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA - Rodinný dům s pozemkem o celkové výměře 2 099 m2 v obci Předín, okres Třebíč

Datum konání dražby: 25.03.2020

Nejnižší podání: 1 884 780,- Kč

Sp. zn. 095 Ex 1243/17

Předmětem dražby je pozemek parc.č. St. 272 o výměře 121 m2 (zastavěná plocha a nádvoří) – součástí pozemku je stavba č.p. 242 (objekt k bydlení) -, pozemek parc.č. St. 273 o výměře 42 m2 (zastavěná plocha a nádvoří) - součástí pozemku je stavba bez č.p./č.e. (zemědělská stavba) -, pozemek...

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA - Rekreační objekt s pozemkem o celkové výměře 560 m2 v obci Lhota, okres Praha-východ

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA - Rekreační objekt s pozemkem o celkové výměře 560 m2 v obci Lhota, okres Praha-východ

Datum konání dražby: 29.04.2020

Nejnižší podání: 1 200 000,- Kč

Sp. zn. 095 Ex 356/18

Předmětem dražby jsou: pozemek parc.č. St. 229 o výměře 56 m2 (zastavěná plocha a nádvoří) - součástí pozemku je stavba č.e. 59 (stavba pro rodinnou rekreaci) -, a pozemku parc.č. 269/10 o výměře 504 m2 (lesní pozemek), vše v katastrálním území Lhota u Dřís, obec Lhota, část obce Lhota, za...

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA - Pozemek o výměře  7 226 m2 (orná půda) v katastru obce Sluštice, okres Praha-východ

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA - Pozemek o výměře 7 226 m2 (orná půda) v katastru obce Sluštice, okres Praha-východ

Datum konání dražby: 06.05.2020

Nejnižší podání: 196 000,- Kč

Sp. zn. 095 Ex 1522/15

Pozemek parc.č. 326 o výměře 7 226 m2 (orná půda) v katastrálním území Sluštice, obec Sluštice, zapsaný na listu vlastnictví č. 364, vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-východ.   Pozemek se nachází v jihovýchodní části obce Sluštice v okrese Pra...

Co je dobré vědět