ELEKTRONICKÁ DRAŽBA – Pozemek (zahrada) o celkové o výměře 156 m2 v obci Mimoň, okres Česká Lípa

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA – Pozemek (zahrada) o celkové o výměře 156 m2 v obci Mimoň, okres Česká Lípa

Datum konání dražby: 13.09.2023

Nejnižší podání: 51 333,- Kč

Sp. zn. 095 Ex 929/14

Předmětem dražby jsou tyto nemovité věci: - pozemek parc. č. 125 o výměře 156 m2, druh pozemku: zahrada, zapsaný na listu vlastnictví č. 2023, vedeném Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa, v katastrálním území Mimoň, obec Mimoň.   Pozemek parc. č. 1...

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA – Budova občanské vybavenosti v Hodoníně

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA – Budova občanské vybavenosti v Hodoníně

Datum konání dražby: 25.10.2023

Nejnižší podání: 843 333,- Kč

Sp. zn. 095 Ex 108/23

Předmětem dražby jsou tyto nemovité věci: - stavba č.p. bez čp/če, část obce, obč.vyb., stavba stojí na pozemku cizího vlastníka parc.č. St. 2413/10, LV 20646, zapsaná na listu vlastnictví č. 17833 pro katastrální území Hodonín, obec Hodonín, který vede Katastrální úřad pro Jihomoravský ...

Co je dobré vědět