ELEKTRONICKÁ DRAŽBA – Stavby bývalého zemědělského areálu v obci Všetaty, okres Rakovník

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA – Stavby bývalého zemědělského areálu v obci Všetaty, okres Rakovník

Datum konání dražby: 20.03.2024

Nejnižší podání: 3 072 000,- Kč

Sp. zn. 095 Ex 696/23

Předmětem dražby jsou nemovité věci zapsané na listu vlastnictví č. 394 pro katastrální území Všetaty u Rakovníka, obec Všetaty, který vede Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Rakovník, včetně veškerých součástí a příslušenství bez ohledu na to, zda se jedná o věc...

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA – Budova bvývalého telekomunikačního zařízení v katastrálním území obce Slabčice, okres Písek

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA – Budova bývalého telekomunikačního zařízení v katastrálním území obce Slabčice, okres Písek

Datum konání dražby: 27.03.2024

Nejnižší podání: 394 000,- Kč

Sp. zn. 095 Ex 746/23

Předmětem dražby jsou nemovité věci zapsané na listu vlastnictví č. 347 pro katastrální území Slabčice, obec Slabčice, který vede Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Písek, včetně veškerých součástí a příslušenství bez ohledu na to, zda se jedná o věci movité či nem...

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA – Mezonetový byt 3+1 o celkové výměře 99,8 m2 v Praze Libni

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA – Mezonetový byt 3+1 o celkové výměře 99,8 m2 v Praze 8 - Libni

Datum konání dražby: 17.04.2024

Nejnižší podání: 7 133 333,- Kč

Sp. zn. 095 Ex 709/23

Dražební jednání, jež se mělo konat elektronicky prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu „www.okdrazby.cz“ dne 13.03.2024 v 10:00 hod., se odročuje na den 17.04.2024 v 10:00 hod., a čas ukončení této odročené elektronické dražby je stanoven nejdříve na den 17.04.202...

Co je dobré vědět