ELEKTRONICKÁ DRAŽBA - Byt 1+1, 34,80 m2 ve Dvoře Králové nad Labem, okres Trutnov

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA - Byt 1+1, 34,80 m2 ve Dvoře Králové nad Labem, okres Trutnov

Datum konání dražby: 02.12.2020

Nejnižší podání: 620 000,- Kč

Sp. zn. 095 Ex 832/19

Předmětem dražby jsou nemovité věci ve společném jmění manželů povinných zapsané na listu vlastnictví č. 9076 pro katastrální území Dvůr Králové nad Labem, obec Dvůr Králové nad Labem, který vede Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Trutnov, včetně veškerých so...

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA - Pozemky o celkové výměře 1 527 m2 v obci Horní Životice, okres Bruntál

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA - Pozemky o celkové výměře 1 527 m2 v obci Horní Životice, okres Bruntál

Datum konání dražby: 17.12.2020

Nejnižší podání: 326 670,- Kč

Sp. zn. 095 Ex 457/20

Předmětem dražby jsou nemovité věci nemovité věci povinného zapsané na listu vlastnictví č. 325 pro katastrální území Horní Životice, obec Horní Životice, který vede Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Bruntál, včetně veškerých součástí a příslušenství bez ohl...

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA - Byt 2+1, 77,49 m2 v Červeném Kostelci, okres Náchod

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA - Byt 2+1, 77,49 m2 v Červeném Kostelci, okres Náchod - odročeno na 1.2.2021

Datum konání dražby: 01.02.2021

Nejnižší podání: 624 500,- Kč

Sp. zn. 095 Ex 139/20

Dražební jednání, jež se mělo konat elektronicky prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu „www.okdrazby.cz“ dne 25.11.2020 v 11:00 hod se odročuje na den 1.2.2021 v 11:00 hod a čas ukončení této odročené elektronické dražby je stanoven nejdříve na den 1.2.2021 v 11:3...

Co je dobré vědět