DOBROVOLNÁ ELEKTRONICKÁ DRAŽBA – Rodinný dům s pozemkem o celkové výměře 595 m2 v obci Tvrdonice, okres Břeclav

DOBROVOLNÁ ELEKTRONICKÁ DRAŽBA – Rodinný dům s pozemkem o celkové výměře 595 m2 v obci Tvrdonice, okres Břeclav

Datum konání dražby: 01.02.2023

Nejnižší podání: 738 261,- Kč

Sp. zn. 095 ED 00001/22

Předmětem dražby jsou tyto nemovité věci: - pozemek parc. St. č. 150 o výměře 595 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Tvrdonice, č.p. 105, způsob využití: bydlení, zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katast...

DOBROVOLNÁ ELEKTRONICKÁ DRAŽBA – Zemědělský pozemek o celkové výměře 5 928 m2 v extravilánu obce Moravský Žižkov, okres Břeclav

DOBROVOLNÁ ELEKTRONICKÁ DRAŽBA – Zemědělský pozemek o celkové výměře 5 928 m2 v extravilánu obce Moravský Žižkov, okres Břeclav

Datum konání dražby: 01.02.2023

Nejnižší podání: 56 948,- Kč

Sp. zn. 095 ED 00001/22

Předmětem dražby jsou tyto nemovité věci: pozemek parc. č. 1652/9 o výměře 5 928 m2, druh pozemku: orná půda zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Břeclav, pro obec Moravský Žižkov, katastrální území Moravský Žižkov, na ...

DOBROVOLNÁ ELEKTRONICKÁ DRAŽBA – Pozemky orné půdy a ostatní plochy v okolí Břeclavi

DOBROVOLNÁ ELEKTRONICKÁ DRAŽBA – Pozemky orné půdy a ostatní plochy v okolí Břeclavi

Datum konání dražby: 01.02.2023

Nejnižší podání: 631 753,- Kč

Sp. zn. 095 ED 00001/22

Předmětem dražby jsou tyto nemovité věci: - pozemek parc. č. 1389/68 o výměře 5547 m2, druh pozemku: orná půda,- pozemek parc. č. 1398/1 o výměře 3379 m2, druh pozemku: orná půda,- pozemek parc. č. 1398/2 o výměře 3126 m2, druh pozemku: orná půda,- pozemek parc. č. 1407/1 o výměře 1143 m2...

DOBROVOLNÁ ELEKTRONICKÁ DRAŽBA - Stavební pozemek o celkové výměře 4 444 m2 v Kozinci, části obce Holubice, okres Praha-západ

OPAKOVANÁ DOBROVOLNÁ ELEKTRONICKÁ DRAŽBA - Pozemek o celkové výměře 4 444 m2 v Kozinci, části obce Holubice, okres Praha-západ

Datum konání dražby: 15.02.2023

Nejnižší podání: 7 879 212,- Kč

Sp. zn. 095 ED 00004/22

Předmětem dražby jsou tyto nemovité věci ve vlastnictví navrhovatele: pozemek parc. č. 643/1 o výměře 4396 m2, druh pozemku: orná půda, pozemek parc. č. 643/5 o výměře 48 m2, druh pozemku: orná půda; zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Ka...

Výrobní areál s pozemkem o celkové ploše 5 603 m2 v obci Česká Metuje, okres Náchod

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA - Výrobní areál s pozemkem o celkové ploše 5 603 m2 v obci Česká Metuje, okres Náchod

Datum konání dražby: 22.03.2023

Nejnižší podání: 6 626 667,- Kč

Sp. zn. 095 Ex 382/22

Předmětem dražby jsou tyto nemovité věci: nemovité věci povinného zapsané na listu vlastnictví č. 26 pro katastrální území Metujka, obec Česká Metuje, který vede Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Náchod, a to: -  pozemek parc.č. 111/4 o výměře 167 m2, trva...

Co je dobré vědět