ELEKTRONICKÁ DRAŽBA - Byt 2+1, 77,49 m2 v Červeném Kostelci, okres Náchod

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA - Byt 2+1, 77,49 m2 v Červeném Kostelci, okres Náchod

Datum konání dražby: 15.07.2020

Nejnižší podání: 823 670,- Kč

Sp. zn. 095 Ex 139/20

Předmětem dražby je byt ve zděném domě na adrese Lánská 838, Červený Kostelec, okres Náchod. Bytový dům je podsklepený, má 3 nadzemní podlaží a byty v podkroví pod sedlovou střechou s vikýři. Dům je připojen na všechny obecní inženýrské sítě. Vytápění je ústřední se společnou plynovou kote...

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA - Pozemky o celkové výměře 10 806 m2 v obci Račiněves, okres Litoměřice

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA - Pozemky o celkové výměře 10 806 m2 v obci Račiněves, okres Litoměřice

Datum konání dražby: 12.08.2020

Nejnižší podání: 1 966 670,- Kč

Sp. zn. 095 Ex 1283/14

Předmětem dražby jsou tyto nemovité věci: pozemek parc.č. 142/4 o výměře 9989 m2 (orná půda) a pozemek parc. č. 127/28 (dříve parc. č. 142/1 – zjednodušená evidence, původ Pozemkový katastr) o výměře 817 m2, vše v katastrálním území Račiněves, obec Račiněves, zapsané na listu vlastnictví ...

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA - Byt 4+kk, 81,4 m2 v Praze 18-Letňanech

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA - Byt 4+kk, 81,4 m2 v Praze 18-Letňanech

Datum konání dražby: 12.08.2020

Nejnižší podání: 3 195 340,- Kč

Sp. zn. 095 Ex 70/20

Předmětem dražby jsou tyto nemovité věci: 1) nemovité věci povinného zapsané na listu vlastnictví č. 5483 pro katastrální území Letňany, obec Praha, který vede Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, a to: - jednotky č. 526/806 - byt, v budově v části obce ...

Co je dobré vědět