DOBROVOLNÁ ELEKTRONICKÁ DRAŽBA - Id. 1/3 pozemku o výměře  1951 m2 v obci Jablůnka, okres Vsetín

DOBROVOLNÁ ELEKTRONICKÁ DRAŽBA - Id. 1/3 pozemku o výměře 1951 m2 v obci Jablůnka, okres Vsetín

Datum konání dražby: 27.03.2019

Nejnižší podání: 52 870,- Kč

Sp. zn. 095 ED 2/19

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl na pozemcích nacházejících se na jižní straně zastavěného území v Jablůnka na Vsetínsku, oblast je dle územního plánu určena k zastavění jako zóna pro občanskou vybavenost, výrobu a skladování. Pozemky jsou rovinné, zarostlé náletovými dřevinami, p...

DOBROVOLNÁ ELEKTRONICKÁ DRAŽBA - Id. 54/142 pozemku o výměře 3550 m2 v obci Pržno, okres Vsetín

DOBROVOLNÁ ELEKTRONICKÁ DRAŽBA - Id. 54/142 pozemku o výměře 3550 m2 v obci Pržno, okres Vsetín

Datum konání dražby: 27.03.2019

Nejnižší podání: 89 270,- Kč

Sp. zn. 095 ED 2/19

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl na pozemku nacházejícím se na severním okraji obce Pržno. Pozemek je osázen, neošetřenými, ovocnými dřevinami.

DOBROVOLNÁ ELEKTRONICKÁ DRAŽBA - Id. 1/3 pozemku o výměře 12072 m2 v obci Pržno, okres Vsetín

DOBROVOLNÁ ELEKTRONICKÁ DRAŽBA - Id. 1/3 pozemku o výměře 12072 m2 v obci Pržno, okres Vsetín

Datum konání dražby: 27.03.2019

Nejnižší podání: 32 460,- Kč

Sp. zn. 095 ED 2/19

Předmětem dražby je pozemek situovaný severně od zastavěné části obce Pržno, a to mezi místní komunikací směr Mikulůvka a vodním tokem Vsetínská Bečva. Je užíván pro zemědělskou výrobu, je rovinný a je součástí většího půdního celku, užívaného ZD Ratiboř.

DOBROVOLNÁ ELEKTRONICKÁ DRAŽBA - Id. 1/3 pozemku o výměře 7208 m2 v obci Pržno, okres Vsetín

DOBROVOLNÁ ELEKTRONICKÁ DRAŽBA - Id. 1/3 pozemku o výměře 7208 m2 v obci Pržno, okres Vsetín

Datum konání dražby: 27.03.2019

Nejnižší podání: 19 390,- Kč

Sp. zn. 095 ED 2/19

Dle sdělení společnosti PRAGOPROPJEKT, a.s., Středisko inženýrských sítí, K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4, dle svého prohlášení jednající za investora Ředitelství silnic a dálnic, Správa Zlín, má být předmět dražby, tedy pozemek parc. č. 1867 (dříve parc. č. 8334/9) dotčen majetkoprávní ...

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA - Rodinný dům bez č.p. s pozemkem o výměře  417 m2 v Chotýši, části obce Vitice, okres Kolín

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA - Rodinný dům bez č.p. s pozemkem o výměře 417 m2 v Chotýši, části obce Vitice, okres Kolín

Datum konání dražby: 10.04.2019

Nejnižší podání: 842 000,- Kč

Sp. zn. 095 Ex 666/18

Předmětem dražby je samostatně stojící jednopodlažní a nepodsklepený rodinný dům se zahradou v obci Vitice na Kolínsku, a to 6 km jihovýchodně od Českého Brodu. V obci je základní občasnká vybavenost – mateřská škola, základní škola pro 1. až 5. ročník, dům s pečovatelskou službou, prodejn...

DOBROVOLNÁ ELEKTRONICKÁ DRAŽBA - Spoluvlastnické podíly pozemků orné půdy v extravilánu obce Sluhy, okres Praha-východ

DOBROVOLNÁ ELEKTRONICKÁ DRAŽBA - Spoluvlastnické podíly pozemků orné půdy v extravilánu obce Sluhy, okres Praha-východ

Datum konání dražby: 02.05.2019

Nejnižší podání: 6 240,- Kč

Sp. zn. 095 ED 3/19

Předmětem dražby jsou spoluvlastnické podíly na pozemcích o celkové výměře 777 m2, dle výpisu z katastru nemovitostí evidovaných jako orná půda. Pozemky jsou situovány severně od zastavěné části obce Sluhy a jsou součástí většího půdního celku, užívaného pro zemědělskou výrobu.   Id. 1/6...

Co je dobré vědět