ELEKTRONICKÁ DRAŽBA -  Rekreační objekt s pozemkem o celkové výměře  307 m2 v obci Kunratice, okres Děčín

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA - Rekreační objekt s pozemkem o celkové výměře 307 m2 v obci Kunratice, okres Děčín

Datum konání dražby: 17.02.2021

Nejnižší podání: 366 670,- Kč

Sp. zn. 095 Ex 253/17

Předmětem dražby jsou tyto nemovité věci: pozemek parc.č. St. 186 o výměře 38 m2 (zastavěná plocha a nádvoří) - součástí pozemku je stavba č.e. 68 (stavba pro rodinnou rekreaci) -, a pozemku parc.č. 811/2 o výměře 269 m2 (trvalý travní porost), vše v katastrálním území Studený u Kunratic,...

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA -

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA - Rekreační objekt s pozemkem o celkové výměře 649 m2 v obci Čím, okres Příbram

Datum konání dražby: 24.02.2021

Nejnižší podání: 1 966 670,- Kč

Sp. zn. 095 Ex 75/20

Předmětem dražby jsou nemovité věci zapsané na listu vlastnictví č. 41 pro katastrální území Čím, obec Čím, který vede Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Příbram, a to: - pozemek parc.č. 257/12 o výměře 555 m2, trvalý travní porost;- pozemek parc.č. St. 294 o vý...

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA - Polnosti a část koryta vodního toku o celkové výměře 17 378 m2 v katastrálních územích Kamenná nad Oslavou, Tasov a Pyšel, okres Třebíč, resp. Žďár nad Sázavou

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA - Polnosti a část koryta vodního toku o celkové výměře 17 378 m2 v katastrálních územích Kamenná nad Oslavou, Tasov a Pyšel, okres Třebíč, resp. Žďár nad Sázavou

Datum konání dražby: 25.02.2021

Nejnižší podání: 235 340,- Kč

Sp. zn. 095 Ex 735/13

Předmětem dražby jsou tyto nemovité věci: pozemek parc.č. 196 o výměře 4889 m2 (orná půda), pozemek parc.č. 321/16 o výměře 898 m2 (trvalý travní porost), pozemek parc.č. 480/19 o výměře 1500 m2 (trvalý travní porost) a pozemek parc.č. 480/35 o výměře 2096 m2 (trvalý travní porost), vše...

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA - byt 2+kk s lodžií a komorou v ulici Jablonecká, Praha 9-Prosek

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA - Byt 2+kk s lodžií a komorou v ulici Jablonecká, Praha 9-Prosek

Datum konání dražby: 03.03.2021

Nejnižší podání: 2 844 000,- Kč

Sp. zn. 095 Ex 75/20

Předmětem dražby jsou nemovité věci zapsané na listu vlastnictví č. 3120 pro katastrální území Prosek, obec Praha, který vede Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, a to: - jednotka č. 719/18 - byt, v budově v části obce Prosek, č.p. 719, LV 714, bytový dům...

Co je dobré vědět