ELEKTRONICKÁ DRAŽBA - Id. 1/2 rodinného domu v obci Lukov, okres Třebíč

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA - Id. 1/2 rodinného domu v obci Lukov, okres Třebíč

Datum konání dražby: 26.02.2020

Nejnižší podání: 133 340,- Kč

Sp. zn. 095 Ex 1243/17

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl povinné ve výši id. 1/2 (ideální jedné poloviny) na nemovitých věcech: pozemku parc.č. 85/1 o výměře 345 m2 (zastavěná plocha a nádvoří) - součástí pozemku je stavba č.p. 25 (objekt k bydlení) -, pozemku parc.č. 117/4 o výměře 400 m2 (orná půda) a...

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA - Zemědělské pozemky o celkové výměře 3 619 m2 v obci Štěměchy, okres Třebíč

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA - Zemědělské pozemky o celkové výměře 3 619 m2 v obci Štěměchy, okres Třebíč

Datum konání dražby: 26.02.2020

Nejnižší podání: 64 000,- Kč

Sp. zn. 095 Ex 1243/17

Předmětem dražby je pozemek parc.č. 996 o výměře 824 m2 (trvalý travní porost), pozemek parc.č. 1029/1 o výměře 1410 m2 (trvalý travní porost), a pozemek parc.č. 1029/2 o výměře 1385 m2 (trvalý travní porost), vše v katastrálním území Štěměchy, obec Štěměchy, zapsané na listu vlastnictví č...

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA - Id. 1/12 zemědělského pozemku o výměře  20 318 m2 v Malnici, části obce Postoloprty, okres Louny

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA - Id. 1/12 zemědělského pozemku o výměře 20 318 m2 v Malnici, části obce Postoloprty, okres Louny

Datum konání dražby: 26.02.2020

Nejnižší podání: 27 340,- Kč

Sp. zn. 095 Ex 403/13

Předmětem dražby je spoluvlastnický podílu id. 1/12 (ideální jedné dvanáctiny) na nemovité věci povinného ad. 2) Jaroslava Fišera st., nar. 17.3.1934, a to pozemku parc.č. 630/31 o výměře 20 318 m2 (orná půda) v katastrálním území Malnice, obec Postoloprty, zapsaného na listu vlastnictví č...

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA - Rodinný dům s pozemkem o celkové výměře 807 m2 v obci Mezno, okres Benešov

DRAŽBA ODROČENA NA 4.3.2020 - Rodinný dům s pozemkem o celkové výměře 807 m2 v obci Mezno, okres Benešov

Datum konání dražby: 04.03.2020

Nejnižší podání: 2 066 670,- Kč

Sp. zn. 095 Ex 538/19

Dražební jednání, jež se mělo konat dne 18.12.2019 v 11:00 hod, se odročuje na den 4.3.2020 v 11:00 hod. Veškeré podmínky odročeného dražebního jednání, vyjma data a času konání dražby, zůstávají v platnosti tak, jak byly stanoveny dražební vyhláškou sp. zn. 095 Ex 538/19-031 ze dne 11.11....

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA - Id. 1/10 pozemku orné půdy o výměře  1 866 m2 v obci Nemojany, okres Vyškov

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA - Id. 1/10 pozemku orné půdy o výměře 1 866 m2 v obci Nemojany, okres Vyškov

Datum konání dražby: 04.03.2020

Nejnižší podání: 3 296,- Kč

Sp. zn. 095 Ex 493/17

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl povinného ve výši id. 1/10 na nemovitých věcech zapsaných na listu vlastnictví č. 398 pro katastrální území Nemojany, obec Nemojany, který vede Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Vyškov, a to: pozemek parc.č. 842/12 o...

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA - Id. 1/6 rodinného domu v Jesenici, okres Praha-západ

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA - Id. 1/6 rodinného domu v Jesenici, okres Praha-západ

Datum konání dražby: 25.03.2020

Nejnižší podání: 293 000,- Kč

Sp. zn. 095 Ex 466/17

Předmětem dražby je id. 1/6 (ideální jedna šestina) objektu k bydlení č.p. 200 na pozemku parc.č. St. 255 v katastrálním území Jesenice u Prahy, obec Jesenice, část obce Jesenice, zapsaného na listu vlastnictví č. 583, vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracovišt...

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA - Rodinný dům s pozemkem o celkové výměře 2 099 m2 v obci Předín, okres Třebíč

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA - Rodinný dům s pozemkem o celkové výměře 2 099 m2 v obci Předín, okres Třebíč

Datum konání dražby: 25.03.2020

Nejnižší podání: 1 884 780,- Kč

Sp. zn. 095 Ex 1243/17

Předmětem dražby je pozemek parc.č. St. 272 o výměře 121 m2 (zastavěná plocha a nádvoří) – součástí pozemku je stavba č.p. 242 (objekt k bydlení) -, pozemek parc.č. St. 273 o výměře 42 m2 (zastavěná plocha a nádvoří) - součástí pozemku je stavba bez č.p./č.e. (zemědělská stavba) -, pozemek...

Co je dobré vědět