ELEKTRONICKÁ DRAŽBA - Soubor zemědělských staveb na cizím pozemku v obci Hřebečníky, okres Rakovník

Soubor zemědělských staveb na cizím pozemku v obci Hřebečníky, okres Rakovník

Datum konání dražby: 17.05.2017

Sp. zn. 095 Ex 923/16

Předmětem dražby je soubor 4 zemědělských staveb (sýpky, skladu slámy, chléva a chléva) na pozemku ve vlastnictví třetí osoby. Jedná se o areál bývalého lihovaru, situovaný uprostřed obce Hřebečníky, který je v zdevastovaném stavu. Budova bývalé sýpky má odstraněné trámy nosných pater. Na ...

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA - Pozemky v obci Bohdalov, okres Žďár nad Sázavou

Pozemky v obci Bohdalov, okres Žďár nad Sázavou

Sp. zn. 095 Ex 2199/13

Pozemek parc.č. 133/1 o výměře 215 m2 (orná půda) a pozemek parc.č. 133/24 o výměře 56 m2 (orná půda), vše v katastrálním území Bohdalov, obec Bohdalov, zapsaných na listu vlastnictví č. 301, vedeném Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou: Pozemky se nach...

Co je dobré vědět