ELEKTRONICKÁ DRAŽBA - Zemědělské pozemky o celkové výměře 3 619 m2 v obci Štěměchy, okres Třebíč

Zemědělské pozemky o celkové výměře 3 619 m2 v obci Štěměchy, okres Třebíč

Sp. zn. 095 Ex 1243/17

Předmětem dražby je pozemek parc.č. 996 o výměře 824 m2 (trvalý travní porost), pozemek parc.č. 1029/1 o výměře 1410 m2 (trvalý travní porost), a pozemek parc.č. 1029/2 o výměře 1385 m2 (trvalý travní porost), vše v katastrálním území Štěměchy, obec Štěměchy, zapsané na listu vlastnictví č...

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA - Stavební pozemky a podíly na přístupových cestách o celkové výměře  9 377 m2 v Jeřmanicích, okres Liberec

Stavební pozemky a podíly na přístupových cestách o celkové výměře 9 377 m2 v Jeřmanicích, okres Liberec

Sp. zn. 095 Ex 93/19

Předmětem dražby jsou stavební pozemky o celkové výměře 7 283 m2, dle územního plánu je plocha pozemků regulovaná jako plocha bydlení. K pozemkům náleží rovněž podíl id. 1/2 na přiléhajících pozemcích o celkové výměře 2094 m2, které zabezpečují přístup k  jednotlivým pozemkům. Pozemky se n...

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA - Pozemky v obci Bohdalov, okres Žďár nad Sázavou

Pozemky v obci Bohdalov, okres Žďár nad Sázavou

Sp. zn. 095 Ex 2199/13

Pozemek parc.č. 133/1 o výměře 215 m2 (orná půda) a pozemek parc.č. 133/24 o výměře 56 m2 (orná půda), vše v katastrálním území Bohdalov, obec Bohdalov, zapsaných na listu vlastnictví č. 301, vedeném Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou: Pozemky se nach...

Co je dobré vědět