ELEKTRONICKÁ DRAŽBA – Budova občanské vybavenosti v Hodoníně

Budova občanské vybavenosti v Hodoníně

Sp. zn. 095 Ex 108/23

Předmětem dražby jsou tyto nemovité věci: - stavba č.p. bez čp/če, část obce, obč.vyb., stavba stojí na pozemku cizího vlastníka parc.č. St. 2413/10, LV 20646, zapsaná na listu vlastnictví č. 17833 pro katastrální území Hodonín, obec Hodonín, který vede Katastrální úřad pro Jihomoravský ...

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA – Pozemek (zahrada) o celkové o výměře 156 m2 v obci Mimoň, okres Česká Lípa

Pozemek (zahrada) o celkové o výměře 156 m2 v obci Mimoň, okres Česká Lípa

Sp. zn. 095 Ex 929/14

Předmětem dražby jsou tyto nemovité věci: - pozemek parc. č. 125 o výměře 156 m2, druh pozemku: zahrada, zapsaný na listu vlastnictví č. 2023, vedeném Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa, v katastrálním území Mimoň, obec Mimoň.   Pozemek parc. č. 1...

Výrobní areál s pozemkem o celkové ploše 5 603 m2 v obci Česká Metuje, okres Náchod

Výrobní areál s pozemkem o celkové ploše 5 603 m2 v obci Česká Metuje, okres Náchod

Sp. zn. 095 Ex 382/22

Předmětem dražby jsou tyto nemovité věci: nemovité věci povinného zapsané na listu vlastnictví č. 26 pro katastrální území Metujka, obec Česká Metuje, který vede Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Náchod, a to: -  pozemek parc.č. 111/4 o výměře 167 m2, trva...

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA – Rodinný dům (dříve provozováno jako restaurace a penzion) s pozemkem o celkové výměře 1 580 m2 v KÚ obce Houžná, části obce Lenora

Rodinný dům (dříve provozováno jako restaurace a penzion) s pozemkem o celkové výměře 1 580 m2 v KÚ obce Houžná, části obce Lenora, okr. Prachatice

Sp. zn. 095 Ex 764/18

Předmětem dražby jsou tyto nemovité věci: pozemek parc.č. St. 31/1 o výměře 161 m2 (zastavěná plocha a nádvoří) - součástí pozemku je stavba č.p. 28 (objekt k bydlení) -, pozemek parc.č. St. 31/2 o výměře 166 m2 (zastavěná plocha a nádvoří) - součástí pozemku je stavba bez č.p./č.e. (země...

DOBROVOLNÁ ELEKTRONICKÁ DRAŽBA - Stavební pozemek o celkové výměře 4 444 m2 v Kozinci, části obce Holubice, okres Praha-západ

Pozemek o celkové výměře 4 444 m2 v Kozinci, části obce Holubice, okres Praha-západ

Sp. zn. 095 ED 00004/22

Předmětem dražby jsou tyto nemovité věci ve vlastnictví navrhovatele: pozemek parc. č. 643/1 o výměře 4396 m2, druh pozemku: orná půda, pozemek parc. č. 643/5 o výměře 48 m2, druh pozemku: orná půda; zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Ka...

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA - Stavební pozemky a podíly na přístupových cestách o celkové výměře  9 377 m2 v Jeřmanicích, okres Liberec

Stavební pozemky a podíly na přístupových cestách o celkové výměře 9 377 m2 v Jeřmanicích, okres Liberec

Sp. zn. 095 Ex 93/19

Předmětem dražby jsou stavební pozemky o celkové výměře 7 283 m2, dle územního plánu je plocha pozemků regulovaná jako plocha bydlení. K pozemkům náleží rovněž podíl id. 1/2 na přiléhajících pozemcích o celkové výměře 2094 m2, které zabezpečují přístup k  jednotlivým pozemkům. Pozemky se n...

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA - Pozemky v obci Bohdalov, okres Žďár nad Sázavou

Pozemky v obci Bohdalov, okres Žďár nad Sázavou

Sp. zn. 095 Ex 2199/13

Pozemek parc.č. 133/1 o výměře 215 m2 (orná půda) a pozemek parc.č. 133/24 o výměře 56 m2 (orná půda), vše v katastrálním území Bohdalov, obec Bohdalov, zapsaných na listu vlastnictví č. 301, vedeném Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou: Pozemky se nach...

Co je dobré vědět