Ostatní činnosti exekutora

Další činnost vykonává exekutor vedle vymáhání pohledávek. Náš úřad považuje za správné poskytovat právní pomoc účastníkům exekučního řízení, neboť i dlužník má svá procesní práva. Specializujeme se na provádění dobrovolných dražeb. Spolupracujeme s orgány činnými v trestním řízení na zjištění majetku obviněných pro zajištění prostředků na náhradu škody. Přijímáme peníze a listiny do úschovy.

Exekutorský zápis

Chcete eliminovat možnost budoucích soudních sporů? K tomu slouží institut exekutorského zápisu, který je veřejnou listinou se stejnými právními důsledky a stejnou důkazní silou, jaké mají listiny vydané soudem.

Exekutorským zápisem lze osvědčit skutkový děj anebo stav věci. Exekutorské zápisy dosud sepsané našim úřadem o dohodě ke splnění pohledávky s doložkou vykonatelnosti zůstávají exekučními tituly.

Exekutorský zápis Vám připravíme na základě potvrzené objednávky a Vámi předaných identifikačních údajů. V případě Vašeho zájmu o sepsání exekutorského zápisu nás kontaktujte telefonicky nebo e-mailem.

Co je dobré vědět